Radiaatorite hooldus
 
 

 

Radiaatori rikkel võib olla mitmeid erinevaid põhjusi, alljärgnevas kirjeldame neist enamlevinumaid:

Korrosioon
Jahutuselemendis torude ja otsaplaatide mehaanilise ning keemilise lagunemise tagajärjel tekkinud augud ja praod

Tagajärg:

 • Tunduvalt vähenenud korrosioonikaitse.
 • Jahutusvedeliku kadu.
 • Torud muutuvad nõrgemaks ja hapramaks ning lõpuks tekivad neis augud ja praod.
 • Tüüpiliselt põhjustab korrosioon languse tehnilistes näitajates ja tõhususes ning viib ülekuumenemise ja mootorikahjustusteni.
 • Jahutusribid ja torud surutakse kõrvale (deformeeruvad)

Põhjus:

 • Ebapiisav ettevalmistamine enne uue radiaatori paigaldamist. Jahutussüsteemi (sh. paisupaak ja kütteseadme soojusvaheti) läbipesemine ei olnud piisav.
 • Jahutusvedelike segamine. Tulemuseks võib olla keemiline "kokteil", mis võib hämmastavalt kiiresti metalli kaitsekihti lahustada.
 • Jahutusvedeliku vale kontsentratsioon: valet marki või valesti doseeritud jahutusvedelik võib korrosioonikiiruse tõsta isegi suuremaks kui see on lihtsalt vett kasutades
 • Musta vee, kaevu- või allikavee kasutamine. Kõige paremini sobib deioniseeritud vesi.
 • Defektsest plokikaanetihendist, defektsest termostaadist või radiaatorikorgist tulenev ülerõhk.

Saastumine
Ebapuhtus radiaatoris

Tagajärg:

 • Sade torudes, otsaplaatidel ja veepaakides.
 • Torude, otsaplaatide ja veepaakide ummistumine, tagajärjeks jahutuse halvenemine ja ülekuumenemine.
 • Radiaatori osade lagunemine ja kahjustumine, tagajärjeks jahutusvedeliku kadu.

Põhjus:

 • Ebapiisav ettevalmistamine enne uue radiaatori paigaldamist.
 • Võib-olla ei olnud jahutussüsteemi (mootoriplokk, küttesüsteem ja paisupaak) läbipesemine enne uue radiaatori paigaldamist piisav. .

Elektrolüüs
Keemiline lagunemine elektrivoolu mõjul (uitvoolud)

Tagajärg:

 • Radiaatoritorude sees korrosioonikaitsekihi pidev eemaldumine elektrolüüsi teel.
 • Torude korrosioon, st. augud.
 • Alumiiniumhüdroksiidi sadestumine kuni ummistumiseni.
 • Sisse- ja väljavoolutorude kaudu on näha valget alumiiniumhüdroksiidi sadet.

Põhjus:

 • Enne uue radiaatori paigaldamist jäi uitvooluprobleem märkamata ja kõrvaldamata.

Tavaliselt ilmneb pärast seda, kui sõiduk on läbi teinud avarii või on paigaldatud mõni elektriline lisaseade, mis ei kuulu sõiduki originaalvarustusse – tagajärjeks elektrisüsteemi ebapiisav maandus. Maandusjuhtmed on ühendamata, halvasti ühendatud, korrodeerunud või ebakindlad.

   
Kui ülalmainitud probleeme arvesse ei võeta ja defektne osa asendatakse ilma rikke põhjust leidmata, jääb probleem tegelikult lahendamata.
Rikke põhjus tuleb üles leida ja kõrvaldada, et uus osa saaks töötada nii, nagu ette nähtud. Muidu rike kordub ja kordub ja …
 
 
   

Nii paigaldatakse uus radiaator õigesti:

 • Kogu jahutussüsteem tuleb läbi pesta.
 • Hoolikalt tuleb jälgida jahutusvedeliku marki ja kontsentratsiooni.
 • Veenduda, et jahutussüsteemis ei esine uitvoolusid.

Veenduda, et kõik jahutussüsteemi osad funktsioneerivad õigesti – kork, termostaat, ventilaator, ventilaatori lüliti, rihmad, voolikud ja veepump